Loading…
  • 0
  • 1

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti 2017 odstartoval

Pod záštitou senátora Miroslava Antla, předsedy Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR a Dušana Navrátila, ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, byl zahájen ECSM 2017

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (ECSM/European Cyber Security Month: http://www.cybersecuritymonth.eu) je celoevropská kampaň, koordinovaná Evropskou agenturou pro síťovou a informační bezpečnost (ENISA), která probíhá každoročně v měsíci říjnu. Kampaň je inspirovaná podobnými projekty v USA, kde se měsíc říjen stává synonymem pro aktivity spojené s povzbuzováním bezpečnějšího a zodpovědnějšího chování v kyberprostoru. Koordinátorem kampaně na evropské úrovni je Evropská agentura pro síťovou a informační bezpečnost ENISA, v České republice kampaň koordinuje Národní centrum bezpečnějšího internetu.

Cílem kampaně je zvyšovat povědomí o důležitosti prevence kybernetické kriminality a propagovat činnost orgánů a organizací, které se na ochraně před kybernetickou kriminalitou podílejí. Kampaň je zaměřena na odborníky, ale také na širokou veřejnost. Letošní pátý ročník kampaně byl zahájen v úterý 3.10.2016 v Evropském domě v Praze Kulatým stolem kybernetické bezpečnosti, který se zaměřil na tři hlavní témata:

a) Kybernetická bezpečnost a ochrana dat
b) Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
c) Posilování spolupráce v oblasti vzdělávání

Účastníky diskuse přivítal senátor Miroslav Antl, který na Měsícem kybernetické bezpečnosti v ČR převzal záštitu společně s ředitelem NÚKIB Dušanem Navrátilem.

Radek Holý z NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost) na úvod kulatého stolu zdůraznil, že kybernetická bezpečnost je jednou z vládních priorit, je to komplexní problém a vzdělávání v této oblasti je nesmírně důležité. Proto také NÚKIB v říjnu, u příležitosti ECSM, spustil e-learningový kurz kybernetické bezpečnosti pro zaměstnance státní správy. Profesor Šimák z ČVUT zdůraznil, že vzdělání v oblasti kybernetické bezpečnosti je součástí digitální gramotnosti, je třeba vytvořit systém se zapojením všech stupňů škol, cílenými projekty a zapojením rodičů. Do diskuze se aktivně zapojili ředitelé Radko Sáblík a Vladimír Šimíček – dvou středních škol, které pilotují systém vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, Petr Naske z Digitální koalice, Karel Macek (MPO ČR), Vladimír Špidla (ČIMIB) a  Andrea Kropáčová (CESNET) vystoupili na téma aktuálních hrozeb a výuky tvrdých a měkkých kompetencí potřebných k jejich řešení - společně s Pavlem Baštou (Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ), Jonášem Jančaříkem (Evropská komise), Michalem Barboříkem (Ministerstvo vnitra ČR) a dalšími více než 20 odborníky – a vytipovali okruhy, kterým je třeba se věnovat, aby se Česká republika v budoucnu vyhnula krizi s nedostatkem kvalifikovaných kádrů. Jako velice důležité se jeví také propojení formálního a neformálního vzdělávání a hledání nových metod jak zatraktivnit vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti. Příkladem může být například mezinárodně úspěšná hra Hackersgame, která zábavnou formou zapojením se do „kybernetické války“, vzdělává hráče v oblasti kybernetické bezpečnosti. Její autor Matouš Ježek zmínil také pozitivní úlohu zajímavých TV seriálů typu Mr.Robot, apod., které tuto problematiku zatraktivňují. 

Mezi hlavní okruhy, kterým je, dle účastníků kulatého stolu třeba se nadále věnovat, patří – systém a obsah výuky, spolupráce škol a dalších subjektů, atraktivita tématu pro mládež, dostupnost informací, nedostatek odborníků.    

Všichni účastníci diskuse se shodli na nutnosti aktivního zapojení Ministerstva školství do procesu vzdělávání dětí v oblasti kybernetické bezpečnosti a na tom, že toto zapojení zatím skutečně chybí. 

V průběhu října probíhá řada dalších zajímavých aktivit týkajících se kybernetické bezpečnosti – informace o nich najdete na stránkách Cybersecuritymonth.eu

 

Zanechat komentář

* Povinné.

Tyto stránky využívají soubory cookies

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie a podobných technologií. Více informací

Souhlasím

Our website is protected by DMC Firewall!