Ochrana soukromí v kyberprostoru

Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.“ (Listina základních práv a svobod

Soukromí

Soukromí je osobní prostor člověka, který není přístupný ostatním.  „Soukromí obecně znamená jistou sféru integrity jednotlivce a jeho blízkých, která obklopuje jednotlivce samého, ať se nachází kdekoli.“ (Stanovisko 1/2008, Úřad na ochranu osobních údajů)

Rozsah a hranice soukromí člověka v reálném i virtuálním-online světě jsou podmíněny jeho schopnostmi a svobodou rozhodovat, kdo a do jaké míry může vstupovat do tohoto prostoru. V kybernetickém prostoru jsou hranice soukromí dány rozsahem osobních dat, která jsou o člověku zveřejněna a veřejně přístupná – čím více osobních údajů o sobě člověk sdílí, tím menší je jeho soukromí. 

V online světě je to schopnost a svoboda rozhodovat, kdo může přistupovat k informacím, na základě kterých lze osobu určit a vyhledat.

Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle,“ ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost. Podle W. Weischedela svoboda znamená „volný prostor možností volby, v jehož rámci může člověk rozhodovat sám o sobě za sebe sama.“ Tato podstatná možnost člověka, případně i jiných živých bytostí je ovšem omezena“: fyzicky (například gravitací), sociálně (rodiči, společenskými normami, zákony státu) a mentálně (inteligencí, sníženou příčetností, intoxikací, návyky)

(Zdroj: Wikipedie)

Stáhnout leták v PDF formátu:
Číst dál...

Internet věcí, hračky, rodiče a připojené děti 

V nové éře propojeného života se předmět užívání nových technologií dětmi a následné otázky ochrany soukromí a bezpečí stávají pro rodiče prioritou. Family Online Safety Institute (FOSI) dnes zveřejnil novou studii, která zjistila, že rodiče, jejichž děti mají své vlastní připojené zařízení nebo účet na sociálních mediích, jsou o výhodách této technologie značně optimističtější než ti, jejichž děti je nemají. Přitom 3 z 10 rodičů uvádějí, že jejich dítě má internetovou hračku.

Zpráva "Připojené rodiny: Jak rodiče uvažují a jaké mají pocity ohledně chytrých věcí, hraček a internetu věcí" zkoumá porozumění a úroveň pohodlí rodičů, jejichž děti používají připojené hračky a zařízení v domácnosti. Dalšími zkoumanými tématy bylo, co považují rodiče za největší přínosy a hrozby, důvěra ve sledování a kontrolu používání těchto technologií a věk dětí, které je používají nebo vlastní.

Číst dál...

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a děti

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji. (ÚOOÚ)

Některé novinky oproti platnému zákonu 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/files/101_cz.pdf): 

Dítěte a jeho rodičů se dotkne zejména otázka udělování souhlasu se zpracováním

Děti zasluhují zvláštní ochranu osobních údajů, protože si mohou být méně vědomy dotčených rizik, důsledků a záruk a svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Číst dál...

Tyto stránky využívají soubory cookies

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie a podobných technologií. Více informací

Souhlasím

Our website is protected by DMC Firewall!