Soutěž a seznam zapojených organizací

Minulý rok se k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu připojilo více než 80 organizací, jejichž zástupci se s námi podělili o zajímavé zkušenosti ze všech svých aktivit, které v rámci Dne bezpečnějšího internetu organizovali. Připojte se letos i Vy a podělte se s námi o informace o Vašich aktivitách. Zapojte se do soutěže o hodnotné ceny!

 


Zobrazit místo Soutěž SID 2013 na větší mapě

Soutěž v rámci Dne bezpečnějšího internetu 2013 byla ukončena. Do soutěže se už nelze přihlásit.

 

 

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Organizuje v rámci Dne bezpečnějšího internetu soutěž a tiskovou konferenci.

Více info viz www.saferinternetday.cz.


ZŠ a MŠ Ludgeřovická

V měsíci únoru vypracují žáci školy prezentace na téma „Jak si chráním své vlastní soukromí?“ V prezentaci musí žáci vyjádřit svůj vlastní pohled na téma slušné, ohleduplné a tolerantní online komunikace – což je hlavní téma SID 2013. Nejlepší práce budou oceněny.
Více info zde: http://www.zsludgerovice.cz/foto/Image/safer%202013.pdf

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina v souvislosti s Dnem bezpečnějšího internetu, plánuje vyhlášení výsledků soutěže – „Internet – se mnou se bát nemusíš“. Soutěž je určena pro žáky druhého stupně základních škol a pro studenty středních škol v Kraji Vysočina.

Více informací viz http://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-podporuje-den-bezpecnejsiho-internetu-2013/d-4048624/p1=36499Regionální knihovna Karviná

Regionální knihovna Karviná uspořádá v průběhu měsíce února besedy se žáky místních základních škol na téma "Kybergrooming aneb kdo loví na chatu".

Více informací zde: http://www.rkka.cz/

Bezpečnostní tým CSIRT-MU

Bezpečnostní tým CSIRT-MU nabízí pro všechny zájemce veřejně přístupné vzdělávací aplikace:

https://security.ics.muni.cz/14-Phishing-uvod (vizualizace phishingu/Man in the middle útoku na e-banking)


https://security.ics.muni.cz/apps/passwords/ (aplikace na kontrolu hesla s unikátní databází hesel zachycených při detekci a sledování slovníkových útoků přímo v síti MU a proti účtům v síti MU)

https://security.ics.muni.cz/20-Uzivatel-na-hacku-kdyz-se-podvodnikum-zadari (vizualizace rozsahu řešení phishingových incidentů v univerzitní síti)

Městská knihovna Ostrov, p.o.

V rámci SID 2013 proběhnou v Městské knihovně Ostrov následující aktivity:

5.2.2013 – Ranní interaktivní mini přednáška pro družiny „Nebezpečí na internetu“ a „Online komunikace“

5.2.2013 15:00 – 16:00 – Otevřená diskuze pro veřejnost, každý návštěvník knihovny bude mít možnost pokládat otázky na téma bezpečnosti na internetu

5.2.2013 17:00 – 18:00 – Otevřená tematická diskuze na téma „Online komunikace – Ohleduplnost a tolerance je na místě“

Během 18. 1. 2013 bude na webu knihovny ( http://mkostrov.cz ) umístěn článek s informacemi o akci.


Knihovna města Ostravy

Knihovna města Ostravy organizuje v rámci Dne bezpečnějšího internetu 2013 kvíz s názvem "SEZNAM.ENI".

Více informací viz www.kmo.cz

Knihovna města Ostravy, pobočka Výškovice, oddělení pro děti

Knihovna města Ostravy, pobočka Výškovice, uspořádá v rámci Dne bezpečnějšího internetu dvě akce:

 1. Populárně naučnou soutěž, zaměřenou na online komunikaci: "Jak by ses zachoval?"
 2. Prezentaci zachycující nejrůznější ukázky etického i neetického chování uživatelů internetu se zaměřením na uvědomění si vlastní zodpovědnosti za své chování a činy: "Slušnost není jenom fráze"

Více info zde: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/56-vyskovice/


Knihovna města Plzně, p. o. – Obvodní knihovna Doubravka

Knihovna města Plzně, obvodní knihovna Doubravka, připravila pro žáky šestých tříd lekce informační výchovy "Učte se být on-line" (5. a 14. února), které se zaměří na důvěryhodnost dat na internetu, ochranu soukromí, předcházení kyberšikaně a ohleduplné chování k ostatním uživatelům sítě. Všichni dětští návštěvníci knihovny budou moci své znalosti vyzkoušet ve vědomostní soutěži, informace získají také na tematické nástěnce.


Více informací zde: http://www.knihomol.wz.cz/akce.php


Knihovna města Ostravy, pobočka Fifejdy

Knihovna města Ostravy, pobočka Fifejdy pořádá v rámci Dne bezpečnějšího internetu 2013 (SID) následující aktivity:

 1. 5. února 2013 proběhne vědomostní soutěž zaměřená na komunikaci na sociálních sítích s názvem „Komunikujte bezpečně“.
 2. Edukační prezentace zaměřená na dodržování pravidel Netikety – etického chování na internetu bude určena žákům základních škol a první z prezentací proběhne 18. února 2013. Stěžejním tématem bude „Bezpečný internet“ a „Online komunikace na sociálních sítích“.
 3. Součástí podpory akce SID 2013 bude tematická výstava.

Více informací naleznete na webových stránkách: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/45-fifejdy

Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů organizuje soutěž: "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" Hlavním tématem letošního již sedmého ročníku soutěže jsou zkušenosti se sociálními sítěmi a rádi se od vás dozvíme, co vám na nich vadí a co by se podle vás dalo zlepšit.

Více informací: www.uoou.cz

Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze

Pražská soukromá škola Cesta k úspěchu připravuje diskuse a třídní besedy nad problematikou spojenou s užíváním internetu. Bude s dětmi otevírat témata o nástrahách a nebezpečí, které z anonymního internetového prostředí hrozí. Na tuto problematiku se pokusí upozornit i tvorbou, kterou připravují žáci odpoledního kurzu Drama, film, média.

Více informací zde: http://www.cestakuspechu.cz/

ZŠ Velké Opatovice, okres Blansko

Pro žáky organizujeme praktické lekce bezpečného chování na internetu v rámci hodin informatiky v průběhu "Týdne se zavináčem" (4. 2. - 8. 2. 2013). Na webových stránkách školy máme informaci k SID 2013.
Loňského týdne akcí se zúčastnili žáci 5. a 6. ročníku, kteří se seznámili s problémem kyberšikany, letos se zaměříme na ochranu bezpečí na síti.

Více informací zde: www.zsvelkeopatovice.cz


Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště Pardubice

V rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu a předmětu Informační technologie vytvářejí žáci prezentace na téma "Slušná, ohleduplná a tolerantní online komunikace".

Více informací: http://sosesasou.cz/


Základní škola Kamýk nad Vltavou

V souvislosti s tímto dnem budou vyučující v naší škole v průběhu měsíce února s žáky diskutovat o dané problematice (kyberšikana, facebook, on-line hry, stalking a kyberstalking, kybergrooming…) v rámci třídnických hodin nebo vyučovacích předmětů. Také žáci budou mít možnost shlédnout dokument Seznam se bezpečně 2, případně i další videa a příspěvky s kyberšikanou a podobnými jevy související.
Následná odezva na prodiskutované téma budou namalované obrázky či slohová cvičení od žáků.
Více info: www.zskamyknv.cz

ZŠ Turnov

Dne 5. 2. 2013 proběhnou v rámci výuky – ( v prostorách odborných učeben) projekce a přednášky na téma „Komunikujte ohleduplně“. Cílem je vyšší ochrana vlastního soukromí, respektování práv dalších uživatelů a užívání online prostředí s ohledem na základní pravidla netikety.Konkrétní náplň projektového dne bude žákům i učitelům upřesněna prostřednictvím informačního mailu.
Více informací: http://zvsturnov.cz/


Gymnázium Tišnov

Dne 5. 2. 2013 v době od 14.00 do 18.00 v učebně výpočetní techniky proběhne na naší škole v rámci Dne otevřených dveří beseda a diskuse s rodiči a studenty o bezpečném používání internetu a ohleduplné komunikaci mezi uživateli s názvem „Online komunikace ohleduplně“.
Aktivita je zpřístupněna na stránkách školy pod odkazem Aktivity školy – Projekty – Bezpečný internet.

Více info: http://www.gym-tisnov.cz/

Základní škola a Mateřská škola Červený vrch

V souvislosti se Dnem bezpečnějšího internetu učitelé s dětmi besedují o pravidlech bezpečné on-line komunikace. K navození atmosféry využívají videa z dílen NCBI, která danou problematiku zaměřují právě na děti.

Více informací zde: http://www.zscvrch.cz/node/1150

Život 90, o. s.

Ve spolupráci s NCBI pořádá Život 90 přednášku pro seniory o nástrahách internetu. Přednáška si klade za cíl zorientovat se v nástrahách internetu, podělit se o pozitivní i negativní zkušenosti ze života a možná odbourat některé mýty, které o světě internetu kolují.

Více info zde: www.zivot90.cz

Občanské sdružení Portus Prachatice

V únoru budou realizovány aktivity, které umožní dětem, rodičům, ale i pedagogům a ostatní veřejnosti seznámit se s bezpečným užíváním internetu (jak správně komunikovat v internetovém prostředí, jaké informace mohou sdílet, jak reagovat případné internetové nabídky ke schůzkám aj.). Tyto aktivity budou realizovány prostřednictvím našich zařízení: NZDM CéčkoNZDM COOLnaPrimární prevence Phénix.

Více informací zde: www.portusprachatice.cz

Městská knihovna Havířov

Aktivity, které v Městské knihovně Havířov proběhnou v rámci Dne bezpečnějšího internetu, budou následující:

 1. 6. a 12. 3. 2013: čtyři dvouhodinové workshopy pro žáky 5. a 6. tříd, ve spolupráci s lektory Centra dětské komunikace Vratimov. V první hodině seznámíme žáky s problematikou a zjistíme, jaké provozují na internetu aktivity. Druhá hodina bude zaměřena na komunikační hry a zopakování některých zásad z první hodiny.
 2. Na konci února proběhne beseda pro ZŠ o nebezpečí číhajících na internetu.

Více info zde: http://www.knih-havirov.cz/

Knihovna Městského úřadu Mimoň

Den bezpečnějšího internetu podpoří besedami pro 2. stupeň základních škol. Již jsou domluveny čtyři třídy, které na besedu přijdou.

Více informací zde: www.knihovnamimon.cz

Knihovna města Ostravy

Knihovna města Ostravy pořádá pro všechny zájemce v rámci Dne bezpečnějšího internetu besedu na téma: "Jak pacovat s počítačem a internetem bezpečně?". Nabízí školení zdarma se zaměřením na bezpečný internet a nechtěný (zákeřný) software (viry, trojské koně, adware, spyware) a jeho prevenci.

Více info zde: www.kmo.cz
Leták k dispozici zde: http://cms.kmo.cz/files/plugins-images/900/76-PC-bezpecnost.png

Městská knihovna Kamenice nad Lipou

V rámci Dne bezpečného internetu pořádá naše knihovna v úterý 5. února 2013 přednášky pro žáky 4. ročníku ve spolupráci s Policií ČR. V odpoledních hodinách se pak přednášky na toto téma účastní rodiče.

Více info zde: www.knihovnaknl.cz

Městská knihovna ve Svitavách

V rámci Dne bezpečnějšího internetu připravila Městská knihovna ve Svitavách pro děti vědomostní test týkající se on line komunikace. Děti bude 5. 2. přímo zapojovat a motivovat připraveným testem. Test pak bude k dispozici na dětském oddělení do konce března.

 

Více info zde: http://www.booksy.cz/

ZŠ a MŠ Ostrava, Zábřeh

Žáci si připraví informační akci pro spolužáky během svého setkání s partnery ze Slovenska a Maďarska se kterými budou od 5. do 8. února pracovat na mezinárodním časopise o výhodách a nevýhodách internetu a facebooku, žáci využijí také informace z webových stránek Národního centra bezpečnějšího internetu a připraví si anketu a prezentaci pro spolužáky.

Více informací zde: http://www.kosmonautu15.cz/stranky-zs/mezinarodni-projekty.html

ZŠ Mutěnická, Brno

Žáci tvoří v rámci tématu Dne bezpečnějšího internetu vernisáž v podobě projektů, které budou realizovány od 5. 2. podle vytvoření tříd v průběhu tohoto týdne. Tyto projekty budou vystaveny v prostorách školy, dále nafotografovány práce s žáky v hodině formou diskuze na toto téma. V průbehu budu informovat o přednášce, kterou povedu já pro nižší ročníky naší školy ukázkou videí.

Více informací zde: http://zsmutenicka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=761:den-bezpecnejsiho-internetu-2013&catid=36:skolni-akce&Itemid=645

a také zde: http://zsmutenicka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=767:den-bezpecnejsiho-internetu-2013&catid=81:prace-zaku-new&Itemid=609

a také zde: http://zsmutenicka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=773:vernisaz-praci-zaku-den-bezpecneho-internetu&catid=81:prace-zaku-new&Itemid=609

a také zde: http://zsmutenicka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=792:den-bezpecneho-internetu&catid=81:prace-zaku-new&Itemid=609

a také zde: http://zsmutenicka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=791:prezentace-zaku-den-bezpecneho-internetu&catid=81:prace-zaku-new&Itemid=609

ZŠ a MŠ Olešnice

Na škole během měsíce února a března uskutečníme následující aktivity:

 1. Sociální sítě a jejich (ne)bezpečí – beseda pro žáky 6. ročníku o online komunikaci prostřednictvím internetu, seznámení se s riziky a možnostmi, jak se jim bránit,
 2. Příběhy ze světa internetu – využití videa NETstory, projektu Seznam se bezpečně k ukázání konkrétních rizik spojením s užíváním internetu a možnosti ochrany a pomoci (5. až 9. ročník),
 3. "Ukáži, že ohleduplně komunikovat dokáži" – soutěž pro žáky (vytvoření prezentace, videa, testu k tématu).

Více informací zde: http://tridaole.webnode.cz/

 

ZŠ Jana Wericha

Dne 12. února 2013 se žáci 4. ročníků zúčastní besedy na téma "BEZPEČNÝ INTERNET" ve spolupráci s Policií ČR. Účast přislíbil nprap. Jaroslav Bican z Preventivně informačního oddělení.


Více info zde: http://www.zs-jana-wericha.cz/novinky/bezpecnejsi-internet.html

Gymnázium Havlíčkův Brod

V březnu 2013 proběhne seminář s tématem "Bezpečný a ohleduplný internet" pro naše studenty čtyřletého cyklu.

Více info zde: http://www.ghb.cz/view.php?cisloclanku=2007100007

ZŠ Most

V rámci výuky Informatiky se žáci třídy 5.B zapojili do kampaně Safer Internet Day 2013 – Dne bezpečnějšího internetu. V rámci výuky pobesedovali na téma základní pravidla bezpečného chování na internetu. Paní učitelka je seznámila i s výše uvedenou kampaní a tím, jakým způsobem se do ní zapojí naše škola.

Více info zde: http://www.18zs.cz/

Gymnázium T.G. Masaryka, Hustopeče

5.2.2013 byli studenti informování školním rozhlasem o podpoře Dne bezpečného internetu, aktivitách a soutěži "Komunikujte ohleduplně".
Po celý měsíc proběhnou v rámci výuky informatiky a výuky v odborných učebnách projekce a přednášky na toto téma. Cílem je vyšší ochrana vlastního soukromí a respektování práv dalších uživatelů. Bude probíhat soutěž o nejlepší prezentaci, slohovou práci na zadané téma a soutěžní test.

Více info zde: http://www.gymhust.cz/

Knihovna města Plzně

V rámci Dne bezpečnějšího internetu 2013 připravila Ústřední knihovna pro děti a mládež Knihovny města Plzně pro své čtenáře na měsíc únor vědomostní soutěž o pravidlech bezpečného internetu + výstavku knih s danou tématikou. Jako odměnu za správné odpovědi v soutěži dostanou děti záložku s odkazem na hru Webowou diwočinou.

Více info zde: http://www.knihovna.plzen.eu/

Krajská knihovna Vysočiny

Knihovna připravila pro dospělé čtenáře záložky s pravidly jak se zodpovědně pohybovat po síti sítí. Pro dětské čtenáře jsme nachystali testík na téma „Bezpečné krocení internetu“. Kartičku se zodpovězenými úkoly je nutné odevzdat nejpozději 28. února v dětském oddělení KKV.

Více info zde: http://www.kkvysociny.cz/modul_akce/safer_internet_day13.aspx

ZŠ Antonína Sochora, Duchcov

V rámci Dne bezpečnějšího internetu 2013 proběhne na naší škole projektový den, kdy třída 8. A zdramatizovala scénku týkající se bezpečné komunikace v prostředí internetu. Měsíc únor a březen bude na naší škole zaměřen na pravidla využívání internetu bezpečně, a to formou rozhovorů, debat se žáky i rodiči. Žáci se zapojí do soutěže od Sdružení Linky bezpečí, informační leták bude také uveřejněn na našich webových stránkách.

Více info zde: http://www.zssochora.cz/

Modrá linka Brno

Modrá linka Brno pořádá v rámci Dne bezpečnějšího internetu společně s Family pointem besedu nejen pro rodiče o bezpečném pohybu dětí v prostředí internetu. Dále připravila tipy pro rodiče a děti na témata, jak se chovat v prostředí internetu bezpečně a minimalizovat tak negatovní dopad potenciálních rizik, která se v jeho prostředí mohou objevit.

Více informací najdete zde: http://www.modralinka.cz/?page=aktuality&num=27

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec

Skupina studentů z naší školy si připravila tématickou hodinu pro žáky ZŠ na téma Bezpečného Internetu. Hodina se skládá z vysvětlení nebezpečí, ukázek, vše v PWP prezentaci a na závěr s krátkou soutěží. Máme domluvené přednášky na ZŠ v Mostě a Žatci.

Více info zde: http://www.oazszatec.cz/index.php?Co=Vvz&Akc=Sez&Sku=16&Psk=0&Nad=Aktuality

Městská knihovna Prachatice

Městská knihovna Prachatice organizuje v rámci Dne bezpečnějšího internetu besedu na téma "Čtenář a sociální sítě". Jejím obsahem bude především povídání o nejčastějších projevech škodlivého charakteru, se kterými se jejich uživatelé mohou setkat.

Více informací najdete zde: http://www.knih-pt.cz/detskyweb/

Infocentrum Fraus, Plzeň

V rámci Dne bezpečnějšího internetu se v Infocentru Fraus, Plzeň, konala beseda věnovaná bezpečné komunikaci na internetu. Každý účastník byl zařazen do losování o knižní ceny z edice Čti+ a Co-Jak-Proč.

Více informací zde: http://www.fraus.cz/

ZŠ Generála Klapálka

Dne 5. 2. 2013 jsme promítali na škole krátký dokument o chování na internetu, každý žák měl možnost dokument shlédnout. V současné době je připraven scénář k jinému dokumentu, který se bude natáčet příští týden. Scénář vytvořili žáci naší školy, hrát v něm budou také a zpracovávat film budou také žáci sami. Tento snímek přihlašujeme do soutěže. Dokument bude postupně odvysílán ve třídách.

Více info zde: http://zsgenklapalka.wz.cz/telowebu/index.html

ZŠ Petřiny – sever

V souvislosti s SID 2013 na naší škole proběhne dne 13. 2. 2013 projektový den pro žáky 2. stupně „Bezpečnější internet“. Projekt je zaměřen multidisciplinárně, i když těžištěm je oblast Informatiky (důraz na komunikační etiku) pozornost je věnována i rozvíjení schopností žáka vyjádřit své prožitky s projektu výtvarně a slohově. Ústřední zvolenou metodou je forma zážitkové pedagogiky vtělená do formy hry pod názvem „Facebook v realitě“. Projekt má čtyři části:

 1. Informativní
 2. Zážitková hra „Facebook v realitě“
 3. Výtvarná část
 4. Literární.

Více info najdete zde: http://www.zspetriny.cz/content/safer-internet-day

Základní škola a Mateřská škola Kanice

Základní škola se připojí akcí "Komunikujte ohleduplně" na podporu bezpečného internetu.
Akce by měla proběhnout od 4. do 12. března v hodinách informatiky a bude zaměřena na žáky od 4. po 9. třídu.
Měla by proběhnout formou besedy, následně tvorbou plakátu s využitím počítačové grafiky a výstavou vytvořených prací ve škole.

Více info zde: http://www.zskanice.cz/index.php?clanek=aktuality

Dětský domov se školou a základní škola, Bystřice pod Hostýnem

Dne 13. února 2013 se v naší škole konal projektový den na téma „Bezpečný internet“. Cílem tohoto projektu bylo jednak informovat žáky o nástrahách internetu a možnostech ochrany před nimi a také jak sami mohou přispět přívětivějšímu a méně nebezpečnému kyberprostoru.

Více informací zde: http://www.ddbystrice.cz

ZŠ Holzova, Brno

U příležitosti kampaně Dne bezpečnějšího internetu uspořádala naše škola besedu pro žáky 6. ročníků s názvem "Online práva a zodpovědnost". S žáky jsme diskutovali rizikové chování na internetu, při debatě jsme se zaměřili zejména na uvědomění si vlastní zodpovědnosti ve světě internetu nejen vůči sobě, ale samozřejmě i k ostatním uživatelům.

Více info zde: http://www.zsholzova.cz/2st_akce_souteze_saferinternetay_2013.php

SOŠ Nové město na Moravě

V rámci Dne bezpečnějšího internetu 2013 učitelé školy probírali ve zvýšené míře se svými žáky již na začátku února v hodinách ICT témata spojená s bezpečností na internetu, sociálních sítích a komunikací online.

Více info zde: http://www.sos-nmor.cz/

ZŠ Chrast

V týdnu 11. – 15. 2. 2013 proběhl v rámci Dne bezpečnějšího internetu ve všech třídách mezipředmětový projektový "Týden bezpečnějšího internetu". Projekt byl odstartován první hodinu v pondělí při výchově osobnosti. Třídní učitelé se zaměřili na pravidla netikety, tedy na to jak se k sobě chovat ve virtuálním světě. 

Více informací zde: http://skola-chrast.net/

26. ZŠ Plzeň

V rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu 2013 proběhly v hodinách Informatiky v 5. třídách besedy s následnou diskuzí na téma bezpečný internet a komunikace po síti, probírali jsme s dětmi možná nebezpečí a úskalí a jak se jim vyhnout.

Více info zde: http://www.zs26plzen.cz/1-stupen/aktuality-pro-1-stupen/1049-den-bezpecnejsiho-internetu/

Základní škola a Mateřská škola Bernartice

I na naší škole se uskuteční 27. 2. přednáška o tom, jak se na internetu chovat a jakých chyb se zde vyvarovat. Proč si dávat pozor při tom, když si píšu na chatu s kamarádem nebo kamarádkou a proč by měly děti říct rodičům, na jaké stránky chodí ve volném čase. Žáci se dozvědí o vzrůstajícím problému kyberšikany, jak jí předejít a co dělat, když se o kyberšikaně dozvědí.

Více informací zde: http://www.zsbernartice.eu/aktuality/

Základní škola Mníšek pod Brdy

V rámci Safer internet day 2013 jsme uspořádali besedu v 9. třídě. Úvodní hra „kufr“ odhalila neznalost internetového slovníku. Následně si žáci vyslechli jaká případná nebezpečí na ně na internetu čekají a shlédli motivační videa z webu bezpečně on line. Pracovali jsme i s didaktickými materiály nabízenými na webových stránkách. Zaměřili jsme se na nebezpečí kyberšikany.

Více info zde: http://www.zsmnisek.cz/

10. ZŠ Plzeň

V prvním únorovém týdnu proběhly pro žáky 1. i 2. stupně besedy věnované vlastní zodpovědnosti ve světě internetu. Žáci VI. B a IX. B ve skupinách vytvářeli pravidla netikety. Uspořádali jsme anketu o využívání a chování na internetu, které se zúčastnilo 58 žáků ve věku od 8 do 16 let. Ve vestibulu školy je umístěna nástěnka pro rodiče, žáky a učitele se zajímavými informacemi o bezpečném chování v kyberprostoru a plakáty žáků na téma Pravidla netikety.

Více info zde: http://www.zs10.plzen.eu/domu/aktuality/den-bezpecnejsiho-internetu-2013.aspx

ZŠP, ZŠS a MŠS Kladno, Pařížská

V únoru probíhaly na naší škole diskuze se žáky 2. stupně ZŠP o používání internetu. Celá akce vyvrcholila 27.února besedou na téma "Komunikuj ohleduplně".

Více info zde: http://www.koralekkladno.cz/cz/horni-menu/aktualne/c276

ZŠ Smetanova, Chotěboř

Naše škola se v rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu zúčastnila soutěže "Internet – se mnou se bát nemusíš". V rámci soutěže žáci vytvářeli příspěvky s tématikou bezpečnosti online a jak potenciálním rizikům na internetu čelit.

Více informací zde: http://www.sch.cz/

ZŠ Břečťanová

ZŠ Břečťanová se zapojila do Soutěže ke Dni bezpečnějšího internetu 2013.
V hodinách informatiky na druhém stupni probíhají v měsíci březnu besedy na téma „Komunikuj bezpečně“, žáci vytvoří v březnu komiksy na téma bezpečné komunikace na internetu. Z komiksů vytvoříme výstavku před pracovnou informatiky.

Více info zde: http://www.zsbrectanova.com/phprs/view.php?cisloclanku=2013030002

ZŠ a MŠ Na Balabence

ZŠ a MŠ Na Balabence se připojila ke Dni bezpečnějšího internetu organizováním akce s názvem "Komunikujte ohleduplně". Projektu se zúčastní žáci v hodinách informatiky v prvním březnovém týdnu. Seznámí se s tématikou v několika prezentacích, sami vytvoří desatero bezpečného internetu, jejich práce budou vystaveny v učebně počítačů a na webových stránkách školy. Na závěr každý vypracuje test prověření znalostí bezpečného používání internetu.

Více info zde: http://www.zsbalabenka.cz/

ZŠ Vnorovy

V rámci aktivit ke Dni bezpečnějšího internetu 2013 žáci školy pomohli vytvořit nástěnku ke Dni bezpečnějšího internetu, v místní knihovně si mohli vyplnit test a do konce měsíce března tvoří křížovky na téma bezpečný internet.

Více info zde: http://www.zsvnorovy.cz/

Dům dětí a mládeže Vratimov

Dům dětí a mládeže Vratimov pořádá v rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu soutěž s tématem: „KOMUNIKUJME OHLEDUPLNĚ“.

V rámci soutěže pořádáme workshopy pro žáky 2. stupně vratimovských základních škol. Pod vedením lektorů se seznamují s tématem a vytváří vlastní výstupy, např. prezentace.

Informace o těchto akcích najdete zde: www.cdkvratimov.cz

ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1, p. o.

Ve spolupráci s preventistou na naší škole jsme naplánovali dvouhodinové sezení s žáky 6. ročníku.

V rámci tohoto času chceme nechat žáky vyhotovit myšlenkovou mapu na téma Komunikace. Předpokládáme, že žáci dojdou ke společnému pojmu Internet, Facebook, chat apod.. Tyto myšlenkové mapy chceme společně s žáky projít a rozvést diskuzi o možných rizicích komunikace, výhodách a nevýhodách online komunikace a vyvést z toho nějaký řád pro chování na internetu, kterým by se každý účastník měl řídit.

Více info zde: http://www.zsostrcilova.cz/

Knihovna Vnorovy

Knihovna Vnorovy ve spolupráci s místní ZŠ podpořily Den bezpečnějšího internetu zorganizováním soutěží a výstavky s tématikou bezpečnosti v prostředí online.

Více informací zde: http://www.vnorovy.cz/index.php?leva=knihovna&prava=9knihovna

ZŠ a MŠ Břežany

V týdnu od 4. do 8. března 2013 probíhala na naší škole osvětová aktivita na téma Bezpečný internet. Zapojili se všichni přítomní žáci ze IV. až IX. ročníku, vždy v hodině informatiky. Mladší žáci se seznamovali s problematikou bezpečného internetu formou komiksových příběhů, starší zhlédli na toto téma krátká videa.

Více info najdete zde: http://zsbrezany.cz/cze/node_3637/Novinky/Bezpecny-internet

ZŠP, ZŠS a MŠS Kladno

V únoru proběhly na škole diskuze se žáky 2. stupně ZŠP o používání internetu. Celá akce vyvrcholila 27. února besedou na téma "Komunikuj ohleduplně".

Více informací zde: http://www.koralekkladno.cz/cz/horni-menu/aktualne/c276

ZŠ a MŠ Kanice

V rámci podpory Dne bezpečnějšího internetu žáci shlédli tématický zaměřená videa, o příbězích jsme si následně povídali a snažili se najít klíč k tomu, aby se děti do podobné situace nemuseli dostat, popř. jsme si řekli, kde lze vždy vyhledat pomoc. V rámci těchto činností vznikly rovněž pěkné žákovské práce.

Více info zde: http://www.zskanice.cz/index.php?clanek=aktuality

ZŠ a MŠ Polnička

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže "Internet – se mnou se bát nemusíš!" vyhlášenou Krajem Vysočina (prosinec 2012, vyhlášení výsledků únor 2013) a ve dnech 15. – 22. 3. 2013 je v budově ZŠ instalována výstava Nakupování pod drobnohledem zahájená přednáškou a dílnou, kde se žáci seznamovali s bezpečným nakupováním a funkcí reklamy i v prostředí Internetu.

Více info zde: http://www.zspolnicka.cz/view.php?cisloclanku=2013030006

Knihovna v Miskovicích u Kutné Hory

Knihovna v Miskovicích u Kutné Hory se zapojila do aktivit souvisejících se Dnem bezpečnějšího internetu a uspořádala besedu pro děti a mladé uživatele online technologií. Videoanimaci z této akce najdete zde:http://animoto.com/play/Qpj8pNgkg7pxQpeYXzyzOw

Knihovna Kroměřížska

V rámci podpory bezpečného chování na internetu dětské oddělení Knihovny Kroměřížska uspořádalo 5. února 2013 speciální hru pro všechny dětské návštěvníky – "Surfuj bezpečně". Do hry se nakonec zapojilo i pár rodičů, kteří dětem napovídali. Součástí podpory kampaně byla i výstava "Svět internetu v knihách aneb Jak bezpečně na internet a jiné počítačové vychytávky". 
Další aktivitou byla také speciální beseda "(Ne)bezpečný internet" pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ. Při besedě se žáci seznamovali se základy bezpečného chování na internetu a také si zkoušeli vytvořit bezpečný profil. Této besedy se během měsíce února a března zúčastnilo celkem 10 tříd s 209 žáky. Beseda byla úspěšná a proto jsme se rozhodli ji zařadit do trvalé nabídky naších vzdělávacích aktivit.

Více info najdete zde: www.knihkm.cz,http://www.knihkm.cz/fotogalerie/2013/bezpecny-internet-v-knihovne.html

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč

V rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu se mladší žáci v hodinách informatiky zaměřili na zásady ochrany osobních údajů on-line. Starší žáci ve skupinách zpracovali téma Komunikace a ohleduplnost. Své příspěvky zveřejnili na hlavní nástěnce školy nejen pro spolužáky a pedagogy, ale i rodiče.

Více informací najdete zde: http://www.skolahrebec.cz/

ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4

V rámci Dne bezpečnějšího internetu jsme 14. března 2013 ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu a Klubem přátel školy uspořádali Rodičovskou kavárnu na téma "Děti na Facebooku". Problematice bezpečného internetu se dlouhodobě a intenzivně věnujeme. S Národním centrm bezpečnějšího internetu a KPŠ jsme v říjnu 2012 uspořádali Rodičovskou kavárnu na téma DĚTI ONLINE a průběžně informujeme žáky, rodiče i širší veřejnost o poznatcích z různých seminářů a konferencí na toto téma. Více informací můžete najít zde, ale i na odkazu zde.

ZŠ a MŠ Rymice

Projektový den u nás ( ZŠ a MŠ Rymice, okres Kroměříž) proběhl ve čtvrtek 21. března 2013. Součástí dne byla beseda s paní učitelkou o kyberšikaně, pravidlech používání internetu, praktického příběhu, který se může stát komukoliv z žáků. Využili jsme nabídky soutěže "Ukaž, jak vidíš internet" a žáci 1. až 4. ročníku kreslili výkresy do výtvarné kategorie soutěže a žáci 5. ročníku vymýšleli příběhy do soutěže literární. Pozvali jsme si i hosta ( civilní zaměstnanec policejní školy Holešov, který se zabývá počítači a problematikou s internetem spojenou), který s žáky besedoval na téma hroby sociálních sítí.

Knihovna Václava Štecha

V průběhu měsíců února a března jsme v naší knihovně uspořádali dětskou akci při které žáci se základních škol tvořili dle vlastního uvážení plakáty na téma "Bezpečný internet", které máme vystaveny v dětských odděleních. Proběhla i dětská soutěž "Komunikace online".

Více informací zde: www.knihovnaslany.cz

ZŠ a MŠ Choryně

V pátek 15. 3. 2013 se naše škola připojila k celosvětové kampani Den bezpečnějšího internetu 2013 (SID 2013). Akce proběhla v rámci hodiny informatiky, žáci třetí a čtvrté třídy vytvořili plakát, na kterém popsali veškerá rizika či hrozby, se kterými se mohou dle jejich názoru na internetu setkat. Poté následovala diskuze na téma slušné, ohleduplné a tolerantní online komunikace.

Více informací viz zde: http://zschoryne.wz.cz/

Translation

Registrace odběru novinek probíhá na našem mateřském webu NCBI.CZ

Videa

Kalendář

poslední měsíc červenec 2016 příští měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 26 1 2 3
week 27 4 5 6 7 8 9 10
week 28 11 12 13 14 15 16 17
week 29 18 19 20 21 22 23 24
week 30 25 26 27 28 29 30 31

Příští akce

Žádné události
DMC Firewall is a Joomla Security extension!