Soutěž a seznam zapojených organizací

     

 

Na základě velmi pozitivního ohlasu z předchozích let a především úžasně aktivního přístupu k organizování aktivit v rámci Dne bezpečnějšího internetu vyhlašujeme i letos soutěž o hodnotné ceny.

Jak se můžete zapojit?

Podělte se (nejen) s námi o informace týkajících se vašich akcí, které pořádáte v rámci Dne bezpečnějšího internetu a některá z hodnotných cen může být vaše.

Do soutěže se můžete hlásit již teď. Uzávěrka bude 31. března 2016. Vítězné projekty vylosujeme v průběhu dubna.

1. krok

Uspořádejte jakoukoliv aktivitu osvětového charakteru, která se týká problematiky bezpečnosti online. Může jít o diskuzi s dětmi a mládeží (ale i seniory nebo rodiči), přednášku, zábavnou hru, tvůrčí soutěž apod. Jejím cílem je seznámit co nejširší cílovou skupinu s pravidly, jak se chovat v online prostoru bezpečně, jak si uchovat soukromí, na co si dát pozor, jaké jsou nejčastější projevy kyberšikany apod.

2. krok

Informaci o akci nám zašlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vaši informaci umístíme do seznamu soutěžících organizací a do interaktivní mapy.

3. krok

Umístěte informaci o plánované (nebo už realizované) akci na webové stránky vaší organizace spolu s logem Dne bezpečnějšího internetu 2016.

4. krok

Přidejte k informaci na vašich stránkách logo Dne bezpečnějšího internetu 2016. Logo si můžete stáhnout zde.

5. krok

Pokud takovou informaci pošlete do 31. března 2016, bude vaše organizace zahrnuta do slosování o hodnotné ceny. Podobně jako v předchozích ročnících budeme informace o všech akcích umísťovat do interaktivní mapy.

 

Pravidla soutěže najdete zde.

Přejeme mnoho dobrých nápadů, ať se vaše aktivity líbí a hodně štěstí při losování výherců!

 

Přehled organizací, které se zapojily do soutěže v rámci Dne bezpečnějšího internetu 2016

 

ZŠ Květňák, Květnového vítězství 1554, Praha 11

Základní škola Květňák se pravidelně zapojuje do aktivit v souvislosti s podporou problematiky bezpečného užívání internetu a online technologií. Do soutěže v souvislosti se Dnem bezpečnějšího internetu 2016 se zapojuje osvětou pro širší veřejnost. S poznatky, které publikuje i na webu, pracuje ve výuce, ale poskytuje je i rodičům a dalším čtenářům. Díky vysoké sledovanosti má velký dosah na cílovou skupinu online uživatelů. V rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu organizuje i literární soutěž, která se odkazuje na výročí 400 let od úmrtí světového dramatika Williama Shakespeara.

 

Národní centrum bezpečnějšího internetu

NCBI bude v souvislosti s aktivitami Dne bezpečnějšího internetu organizovat dvě soutěže. Tou první je tradiční soutěž pro všechny organizace, pracující s cílovou skupinou dětí a mládeže, jejímž cílem je zorganizovat jakoukoliv osvětovou akci, zaměřenou na zvýšení povědomí o bezpečném užívání internetu, sociálních sítí a ochraně osobních dat. Organizace, která takovou aktivitu zorganizuje, dá nám o ní vědět, zveřejní informace o ní na svých webových stránkách a přidá logo Dne bezpečnějšího intenetu 2016, bude do soutěže zařazena.

Speciální kategorie soutěže bude letos odkazovat na 400leté výročí od úmrtí světoznámého dramatika Williama Shakespeara. Jejím cílem je uspořádat aktivitu, která bude spojovat problematiku bezpečnosti online a odkaz na Shakespearovo dílo.

Ve spolupráci se společností Microsoft také NCBI připravuje konferenci, která bude zaměřena na nejnovější poznatky z oblasti kybernetické bezpečnosti a odhadované vývojové trendy pro r. 2016. 

Více informací o soutěžích najdete na webových stránkách http://www.saferinternetday.cz

 

CZ.NIC

Organizace CZ.NIC podpoří v rámci Dne bezpečnějšího internetu 2016 hodnotnými cenami soutěž, kterou pořádá NCBI, a její školící středisko uspořádá školení na téma bezpečnosti v online prostředí a nejnovějších hrozeb v oblasti webových aplikací.

Více informací o aktivitách organizace CZ.NIC se dozvíte zde.

 

E-Bezpečnost Kraje Vysočina

Skupina E-Bezpečnost Kraje Vysočina se připojuje k podpoře Dne bezpečného internetu 2016. Pro všechny uživatele online prostředí všech cílových skupin nabízí přehledný a ucelený souhrn materiálů, které mohou pomoci v případech, kdy se uživatelé dostano do jakýchkoliv problémů v souvislosti s online technologiemi. Pokud jste např. rodiče a vaše děti obtěžuje prostřednictvím internet neznámý a cizí člověk, dozvíte se několik rad jak v takových případech postupovat, čeho se vyvarovat a jak ochránit vaše dítě před potenciálním groomerem.

Více informací najdete zde: http://www.kr-vysocina.cz/eCrime.asp a zde: http://www.kr-vysocina.cz/kamseobratitsproblemy.asp

 

Knihovna města Ostravy, pobočka Fifejdy

Knihovna města Ostravy, pobočka Fifejdy se připojuje k letošnímu ročníku Dne Bezpečnějšího internetu následujícími aktivitami:

– Besedou pro žáky 7. a 8. třídy základní školy o bezpečném chování v prostředí internetu, zaměříme se zejména na témata – kyberšikana, kybergrooming a další rizikové chování na internetu. Besedy proběhnou v únoru.

– V úterý 9. února jsme pro čtenáře a návštěvníky dětského oddělení připravili soutěž s názvem „Znáš dobře internet?“, během které si děti ověří své znalosti o bezpečném surfování internetem.

Více informací se dozvíte zde: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/45-fifejdy/

 

ZŠ a MŠ Ludgeřovice

ZŠ a MŠ Ludgeřovice se připojuje k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu 2016 a v jeho rámci připravuje diskuzní setkání a prezentace pro žáky. Témata se dotknou kromě obecných pravidel bezpečného chování a užívání internetu také ochrany osobních údajů a privátního prostoru především na sociálních sítích.

Více informací najdete na webových stránkách školy zde: http://www.zsludgerovice.cz/clanek/safer-internet-day-2016/65

 

ZŠ a MŠ Bohuslavice

V rámci Dne bezpečnějšího internetu proběhnou na celé naší škole v týdnu od 7. 2 do 11. 2 prezentace na téma pravidla chování na internetu, zaměříme se na téma kyberšina, kyberstalking a kybergrooming. Prezentace si přichystali žáci 8. a 9. třídy.

Více informací najdete na webových stránkách http://www.zsbohuslavice.cz

 

Městská knihovna Egona Hostovského

Během února a března knihovna plánuje několik besed pro žáky místních základních škol na téma "Bezpečný internet". Osvětu o bezpečnějším chování na internetu se snažím šířit od 4. třídy a výš. Alespoň u nás v knihovně pozoruji, že děti začnou používat internet intenzivněji zhruba kolem 10 let – založí si mail, připojí se Facebook, vkládají na internet spoustu fotek apod. Krom besed pro školy v únoru proběhne i veřejná odpolední beseda pro děti a rodiče. Plakát s informacemi a logem SID 2016 je také umístěn na webu (http://www.knihovnahronov.cz/p-ipravovane-akce.html).

 

Gymnázium Jihlava

Gymnázium Jihlava se připojilo k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu 2016 seminářem a osvětovou kampaní pro rodiče s názvem "Děti na internetu". Během semináře pedagogové s dětmi diskutovali o důsledcích digitální stopy zanechané komunikací na internetu, funkcí sociálních sítí a internetem v domácnosti.
Více informací o proběhlé aktivitě se dozvíte na internetové stránce gymnázia zde: https://www.gymnaziumjihlava.cz/stalo-se/108-stalo-se/2772-pro-rodice-deti-na-internetu-2016.html

 

Knihomol – knihovna města Plzně

Knihomol – knihovna města Plzně připravuje v rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu 2016 pro žáky šestých tříd (10. a 11. února) lekce informační výchovy "Učte se být on-line", které se zaměřují na důvěryhodnost dat na internetu, ochranu soukromí, předcházení kyberšikaně a ohleduplné chování k ostatním uživatelům sítě. Všichni dětští návštěvníci knihovny můžou po celý únor vyzkoušet své znalosti ve vědomostní soutěži, informace získají uživatelé také na připravené nástěnce nebo si můžou vybrat knížku o bezpečném internetu z naší tematické výstavky.
Informaci o aktivitách najdete na našich webových stránkách http://www.knihomol.wz.cz/akce.php

 

Místní knihovna v Miskovicích

Knihovna v Miskovicích se připojuje k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu 2016 kvízem s tematikou bezpečného internetu a spojila se se Základní školou v Suchdole, kde proběhne beseda na související témata. Výsledky kvízu by měly být vyhodnoceny na konci března 2016.
Více informací najdete na webových stránkách knihovny zde: http://knihovnamiskovice.webz.cz/ 

 

Sodat SW

Společnost Sodat SW podporuje Den bezpečnějšího internetu a věnuje cenu do soutěže – jednu roční multilicenci svého softwaru Správce učebny včetně auditních modulů. Tento program je určen pro zabezpečení počítačů a zefektivnění výuky v IT učebnách škol.

 

Česká spořitelna, a.s.

Den bezpečnějšího internetu 2016 podporuje i Česká spořitelna, která k jeho příležitosti vydala Desatero bezpečného užívání elektronického bankovnictví. Česká spořitelna o různých formách škodlivého softwaru, metodách phishingu, sociálního inženýrství, nebezpečích na Facebooku a dalších typech aktuálních hrozeb pravidelně na svých stránkách informuje, a to i přímo na stránkách elektronického bankovnictví. Pro uživatele online bankingu má připravená i názorná výuková videa, prohlédnout si je můžete např. zde.

 

ZŠ Velké Opatovice

Také letos se Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace, zapojuje do akcí během Dne bezpečnějšího internetu 2016. V rámci hodin informatiky promítne žákům videa s problematikou nebezpečí na internetu a vyzkouší si pravidla bezpečné komunikace. Nezapomene ani na chytré telefony a autorská práva.
Více informací najdete zde: http://zsvelkeopatovice.cz/

 

ZŠ Ostrava, Matiční 5

Třída V.C ze základní školy se zapojila pod vedením p. uč. Mgr. Sylvy Kristiánové do projektu Den Bezpečnějšího Internetu 2016. Cílem bylo seznámení s pravidly, jak se chovat v online prostoru bezpečně, jak si uchovat soukromí, na co si dát pozor, jaké jsou nejčastější projevy kyberšikany apod. Žáci třídy se mimo jiné seznámili s přesnými pravidly "Desatera internetu" a s projektem "Seznamuj se bezpečně". Své nabyté vědomosti a získané informace si ověřili testem a vypracovali zpětnou vazbu.
Více informací najdete zde: http://cervena-skola.webnode.cz/

 

ZŠ Kamýk n./Vltavou

Každý rok se naše škola zapojuje do akce Den bezpečnějšího internetu, který letos připadá na 9. února 2016. O problematice bezpečného pobytu na svých počítačích se žáky ve škole hovoříme pravidelně a zapojujeme se i do různých soutěží. Jedna z nich, Vánoce přicházejí, kterou pořádalo Národní centrum bezpečného internetu, naší škole vynesla 1. místo. Vedle vánočních přáníček, která upozorňují své blízké na nebezpečí internetových sítí, žáci kreslili také obrázky, ze kterých potom jednotlivé třídy společně poskládaly zajímavé koláže. Cílem je upozornit na skrytá nebezpečí v kyberprostoru i následky, které z nich mohou vyplynout.Více informací najdete také zde: http://www.zskamyknv.cz/index.php/8-zpravicky/440-den-bezpecnejsiho-internetu

 

ZŠP, ZŠS a MŠ Kladno

ZŠP, ZŠS a MŠ Kladno se již tradičně připojuje ke „Dni bezpečnějšího internetu“. V rámci tohoto dne proběhla beseda se žáky 6. - 9. tříd na téma „Jak používám internet“. Společně s našimi žáky budeme 18. 2. 2016 diskutovat o ochraně soukromí, předcházení kyberšikaně a ohleduplném chování k ostatním uživatelům sítě. Zamyslíme se nad otázkou úmyslného zneužívání internetových sítí.
Více informací najdete také zde: http://www.koralekkladno.cz/cz/horni-menu/aktualne/c276

 

Masarykova ZŠ Obecnice

V rámci kampaně „Den bezpečnějšího internetu 2016“ pořádá Masarykova základní škola Obecnice dne 22.2.2016 celoškolní projektový "Den proti rizikovému chování žáků", který bude naplněn cíli celoročního projektu „Virtuální svět“. Projekt je propojen s dalšími plány z oblasti školy (s plánem environmentální výchovy „Svět recyklace“, s plánem výchovy ke zdraví „Virtuální svět a zdraví“, s plánem multikulturní výchovy „Jiné světy“). Cílem projektu je získání kompetencí v oblasti bezpečného pohybu dětí v kyberprostoru. V průběhu projektového dne se děvčata a chlapci seznámí s pravidly zabezpečení počítačů (telefonů, tabletů), porozumí pojmům nebezpečný a nezákonný obsah, happy slapping, kybergromming, kyberstalking, online hraní a závislosti. Žáci se formou besed, diskuzí, prezentací a preventivního programu „Digitální svět“ a ,,Jsme online“ interaktivního didaktického divadla ABRAKAMUZIKA dozví o rizicích, která souvisí s používáním internetu a dalších moderních technologií. Nedílnou součástí projektového dne je zapojení žáků do výtvarné soutěže vyhlášené v rámci celoročního projektu.
Více informací najdete také zde: http://skoly.pb.cz/ZSObe

 

Knihovna města Plzně, knihovna Vinice

Knihovna Vinice se připojuje ke Dni bezpečnějšího internetu – Safer Internet Day. Pro naše čtenáře jsme vytiskli "Pravidla bezpečného chování on-line" a rizika svého chování on-line si mohou následně ověřit v testu: http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/rady-pro-tebe/test.aspx. Dále v aktualitách na knihovních stránkách Knihovny města Plzně (KMP) najdou uživatelé informace o akcích konaných u nás v Knihovně Vinice.
Více informací najdete zde: http://www.knihovna.plzen.eu/

 

ZŠ Maltézských rytířů

Vytvořili jsme unikátní vzdělávací program #džungleinternetu, který žákům na základě paralely s divokou přírodou ukazuje, jak se bezpečně pohybovat v online prostředí.
Úvodní workshop pro 4. a 5. třídu proběhl v lednu, v únoru a březnu proběhnou workshopy pro další třídy a v březnu a dubnu chystáme i workshop pro rodiče a prarodiče.
Podrobnosti o prvním workshopu jsou tady: http://www.zsmaltezskychrytiru.cz/v-dzungli-internetu/, oficiální kontakty na školu tady: http://www.zsmaltezskychrytiru.cz/kontakt/. Článek o našem programu na České škole je tady: http://www.ceskaskola.cz/2016/01/jan-holecek-v-dzungli-internetu.html

 

Portus Prachatice, o.p.s.

Nezisková organizace Portus Prachatice se zapojuje do aktivit Dne bezpečnějšího internetu 2016 organizováním pravidelných seminářů, které se budou konat v Městské knihovně v Prachaticích od začátku března každé první pondělí v měsíci. Hlavním cílem seminářů je seznámit účastníky s jednotlivými formami kyberkriminality, včetně nejnovějších fenoménů (zejména mobilní zařízení – smartphony a tablety) způsobem přijatelným pro začátečníky i pokročilé uživatele informačních technologií. Zvláštní pozornost bude věnována problematice sociálních sítí (zejména Facebook) a on-line počítačových her, které zažívají s nástupem dostupného mobilního internetu obrovský boom.
Více informací se dozvíte zde: http://www.portusprachatice.cz/aktuality/bezpecny-internet-v-knihovne_123.html

 

Knihovna města Plzně, obvodní knihovna Doubravka

Pro žáky šestých tříd jsme připravili lekce informační výchovy "Učte se být on-line", které se zaměřují na důvěryhodnost dat na internetu, ochranu soukromí, předcházení kyberšikaně a ohleduplné chování k ostatním uživatelům sítě. Všichni dětští návštěvníci knihovny můžou po celý únor vyzkoušet své znalosti ve vědomostní soutěži, informace získáte také na připravené nástěnce nebo si můžete vybrat knížku o bezpečném internetu z naší tematické výstavky.
Více informací najdete zde: http://www.knihomol.wz.cz/akce.php#sid2016

 

Knihovna města Plzně, Ústřední knihovna pro děti a mládež

Knihovna města Plzně, Ústřední knihovna pro děti a mládež se připojuje ke Dni bezpečnějšího internetu následujícími aktivitami:

-- pro děti je připravená vědomostní soutěž o pravidlech bezpečného užívání internetu (od 9. 2. – 29. 2. 2016) – za správné odpovědi dostanou děti malou odměnu,

-- od 9. 2. – 29. 2. 2016 je v dětském oddělení výstavka knih s danou tématikou a tzv. desatera bezpečného užívání internetu,

-- pro děti z 1. stupně ZŠ je připravená beseda o nástrahách virtuálního světa a kyberšikaně – beseda se uskuteční během měsíce března.

Více informací najdete zde: http://www.knihovna.plzen.eu/aktuality/sid2016.pdf

 

ZŠ a MŠ Cehnice

V průběhu března proběhne s žáky prvního stupně (mimo 1. a 2. třídy) promítání videí, které poukazují na problematiku chování v online prostředí. Formou diskuze nad vybranými videi z pořadu Ovce.sk budou děti poznávat, co se dělo špatného a jak by to měly udělat správně.
Více informací najdete zde: http://www.zscehnice.cz/news/bezpecny-internet/

 

10. ZŠ Plzeň

Podobně jako v předchozích letech se i letos žáci 10. ZŠ Plzeň zapojí svými aktivitami do Dne bezpečnějšího internetu 2016 (SID 2016). 

-- Žáci VII. B diskutovali o možnostech, které nabízí v současné době internet. Vše zpracovali pomocí slovních mraků. 

-- Žáci IX. A v rámci diskuse navázali na program Schools@Google, v rámci kterého navštívili pobočku českého Googlu v Praze.

Více informací najdete na webových stránkách školy: http://www.zs10.plzen.eu/domu/aktuality/den-bezpecnejsiho-internetu-2016.aspx

 

ZŠ Zruč nad Sázavou

ZŠ Zruč n./Sázavou se k aktivitám Dne bezpečnějšího internetu přidala následujícími akcemi:

Ve středu 24. února proběhla projektová hodina pro žáky celé školy. Se žáky jsme si zopakovali základní pravidla komunikace přes internet, připomněli jsme si její rizika a zhlédli několik tematických videí Křečci v síti.

V pátek 26. února přijel do školy pan Radek Pospíšil, lektor ACET ČR, z. s. Hlavním tématem dvouhodinové besedy „Skrytá nebezpečí internetu" byla opět bezpečnost na internetu a kyberšikana. Pan Pospíšil seznámil žáky s typy lidí, se kterými se mohou potkat na internetu (agresoři, naivky, lovci, přátelé, úchylové, ostatní). Vysvětlil žákům pojem kybergrooming, který označuje chování lidí na internetu, jež má v dítěti vyvolat falešnou důvěru s cílem vylákat ho na schůzku a pohlavně zneužít. Žáci zhlédli videa s příběhy mladých lidí, kteří se setkali s kybergroomery.

Více informací najdete na webu školy zde a fotogalerii zde.

 

ZŠ Bratčice

V rámci Dne bezpečnějšího internetu jsme uspořádali s žáky 5. ročníku - v rámci předmětu Informační a komunikační technologie - osvětovou aktivitu zaměřenou na problematiku bezpečnosti online. Jednalo se o zábavnou přednášku spojenou se scénkou. Naším cílem bylo seznámit všechny žáky naší malotřídní školy s pravidly, jak se chovat v online prostoru, jak si chránit svoje soukromí, na co si dávat pozor. Druhým bodem byla kyberšikana a její projevy, kdy děti byly informovány, co dělat, pokud by se staly terčem či obětí šikany. V závěru všichni žáci obdrželi informaci pro rodiče - 10 tipů jak předcházet kyberšikaně.
Více informací najdete na webových stránkách školy: http://www.skolabratcice.cz/

 

ZŠ Nádražní, Hustopeče

V rámci aktivit Dne bezpečnějšího internetu 2016 ZŠ Nádražní, Hustopeče, uspořádá besedu na téma „Děti bezpečně on-line pro rodiče a prarodiče“ se zaměřením na sociální sítě, především pak na zabezpečení účtu na Facebooku, která je naplánována na 31. 3. 2016.

Více informací najdete na webových stránkách školy zde: http://www.zs-nadrazni.cz/den-bezpecneho-internetu

 

MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice

K letošním aktivitám Dne bezpečnějšího internetu se připojila i ZŠ Boskovice. Žáci školy se pokusili své pocity a vnímání problematiky bezpečnosti na internetu vyjádřit prostřednictvím ilustrací. Jako inspirace jim k tomu posloužila prezentace "Diskutujte o internetu" a související diskuze.

Více informací najdete zde a prezentace žáků zde.

 

Modrá linka, o. s.

Modrá linka připravila aktivitu pro veřejnost v rámci Dne bezpečnějšího internetu – Safer Internet Day 2016. Na svém Facebookovém profilu chatovala dne 29. 2. na téma Ne/bezpečný internet. V rámci chatu zveřejnila "Pravidla pro bezpečné užíváni internetu pro rodiče i děti", odpověděla na otázky (například: co mohou udělat rodiče pro bezpečí svých dětí v prostředí internetu; jak na internetu poznám, že určitý člověk je skutečně ten, za koho se vydává; co se může stát, když vyvěsím fotky na internetu apod.) a poskytla užitečné kontakty pro případ, že se na internetu odehrává něco nežádoucího.

Více informací se dozvíte na webových stránkách sdružení zde: http://www.modralinka.cz/?page=home

 

ZŠ a MŠ Choryně

Dne 11. 3. 2016 se ZŠ a MŠ Choryně zapojila do aktivit Dne bezpečnějšího internetu 2016. Se žáky 3., 4. a 5. ročníku jsme besedovali u prezentace “Desatero bezpečného internetu”, kde jsou shrnuty základní zásady, které by měl dodržovat každý, kdo se nechce dostat do problémů či se dokonce stát obětí trestného činu.

Více informací naleznete na webových stránkách školy http://zschoryne.cz/aktuality-zs/

Translation

Registrace odběru novinek probíhá na našem mateřském webu NCBI.CZ

Příští akce

Žádné události
Our website is protected by DMC Firewall!