Get Online Week 2017: Kampaň s mnoha rozměry

V letošním roce proběhne Get Online Week v týdnu 27. března – 2.dubna. Možná se zapomíná, že i v roce 2017 je posilování digitální gramotnosti pro společnost důležité. O tom je přesvědčeno všech 24 národních partnerů celoevropské kampaně, které s námi váže dlouhodobá spolupráce. Společně se 4.000 partnerskými organizacemi sdružení Telecentre Europe zapojí letošní kampaň více než  70.000 lidí a osloví statisíce Evropanů.  

Lidé a jejich dovednosti – nikoliv stroje a technologie, jsou dnes nejvýznamnější součástí probíhající digitální transformace! 

Digitální propast vytváří úzkost, pochybnosti a nejistotu ohledně budoucnosti. Spíše než vzdorovat  digitální transformaci si musí lidé a organizace bez zbytečných odkladů začít osvojovat soubor dovedností, který se bude neustále měnit a vyvíjet.

Aktivity, semináře a události letošní kampaně Get Online Week 2017 budou zaměřeny na následujících témata:

  • Kybernetická bezpečnost (Cybersecurity): bezpečné užívání digitálních technologií a internetu, řízení své (digitální) identity
  • Elektronické služby (eServices): naučit se držet krok s eServices (eGovernment, eBanking, eHealth, eCommerce)
  • Zaměstnání a podnikání(Employment and entrepreneurship): naučit se novým dovednostem pro práci a vlastní byznys

V České republice klademe letos důraz na ochranu soukromí. To se týká kybernetické bezpečnosti, ale také elektronických služeb – například elektronického obchodu a bankovnictví.  V rámci kampaně budeme propagovat i probíhající soutěž iBEZIP s cílem formulovat a nastavit pravidla bezpečného internetového provozu.  

Na kampani spolupracujeme se sítí Informačních center mládeže (www.icm.cz), které přímo pracují s mladými lidmi, kterým poskytují rady v oblasti studia a zaměstnanosti. Kampaň Get Online Week podporuje také Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz). 

 

I-LINC

V roce 2017 budou všichni partneři kampaně využívat platformu I-LINC ke komunikaci a sdílení zdrojů. Rádi bychom znali váš názor na přínos platformy pro praxi. Prosíme zaregistrujte se na portál http://www.i-linc.eu a hodnoťte známkou od jedné do pěti jako ve škole (jedna nejlepší, pět nejhorší).

Prosíme o zapsání vašeho hodnocení známkou (1 – 5) pro jednotlivé kategorie:

 

Partneři (stakeholders):
I-LINC komunita (I-LINC community):
Příležitost pro vzdělání (Learning opportunities):
Zdroje (Resources) :

 

Děkujeme za váš názor a pomoc v našem úsilí o další zlepšení platformy. Pro více informací, jak kampaň podpořit a zapojit se, nás prosím kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Historie kampaně Get Online Week 

Evropská kampaň Get Online Week (GOW) byla inspirována stejnojmennou kampaní organizovanou ve Velké Británii. Telecentre Europe jí přidala evropský rozměr, aby pomohla novým uživatelům počítačů dostat se na internet, zpřístupnila jim pomoc lokálních výukových center ICT, a posílila jejich ochotu vzdělávat se.  Od roku 2010 kampaň oslovila více než  900.000 Evropanů ve více než 20.000 výukových centrech v celé Evropě. Díky kampani se na internet poprvé dostalo více než 150.000 lidí. 

 

O kampani Get Online Week 2017

Evropský týden Get Online (získej online) je výroční osvětová kampaň, která oslovuje a povzbuzuje lidi k užívání digitálních technologií a internetu s důvěrou a dovednostmi, které jim umožní získávat prospěch ze světa online příležitostí.  Kampaň organizuje každý rok v březnu sdružení Telecentre Europe (TE) s podporou korporací, neziskových organizací a veřejné správy. Telecentre Europe je organizace, která zastřešuje a reprezentuje evropskou síť  výukových center informačních a telekomunikačních technologií (ICT learning centres).

 

Proč potřebujeme GET ONLINE WEEK?

  • 45% evropské populace má nedostatečnou úroveň digitálních dovedností,
  • 37% pracovních sil v Evropě má nedostatečnou úroveň digitálních dovedností,
  • 16% Evropanů nikdy nepoužilo internet.

 

Užitečné nástroje, které byste mohli (nejen) v průběhu kampaně Get Online Week využít.

Testy

Barometr schopností spolupracovat online (Online Collaboration Skills Barometer): Sebehodnotící nástroj je k dispozici zdarma, pomáhá uživatelům vyhodnotit vlastní znalosti týkající se online spolupráce. Uživatelé zde mohou otestovat své znalosti a schopnosti ve třech oblastech: obecné znalosti týkající se nástrojů pro online spolupráci, webináře a mobilní kolaborativní nástroje. K dispozici je v pěti jazykových mutacích: EN, DE, EE, LV, LT
Sebehodnotící test digitálních kompetencí (Digital Competences Self-Diagnosis Test): Bezplatný nástroj, který poskytuje uživatelům možnost vyhodnocení vlastního digitálního profilu coby občana v následujících parametrech: schopnost rozvíjet digitální kompetence, zkušenosti ze školení ICT, úroveň digitálních kompetencí. V angličtině.
YouRock: Bezplatný vícejazyčný nástroj o zaměstnatelnosti, který pomáhá mladým lidem odhalit své pracovní dovednosti na základě svých každodenních aktivit a vytvořit své portfolio k prezentaci svých schopností.
Skillage: Vícejazyčný sebehodnotící nástroj určený mladým lidem k hodnocení svých ICT dovedností a pobídnout je k trénování ICT dovedností a získání certifikací. K dispozici i v češtině
IT Fitness – veřejnosti zdarma přístupné testování znalostí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Pro testování je třeba se zaregistrovat, absolventi testů získají výsledné hodnocení. V češtině!

Trénování a výuka

Výukové metodiky Mozilla Teaching Activities: Bezplatné metodiky vytvořené pedagogy a technology. Každá metodika obsahuje instrukce a postupy otestované ve školách, při mimoškolní výuce, v knihovnách a komunitních centrech po celém světě. Hodí se pro výuku programování, pochopení proč je soukromí důležité nebo tvorbu webových stránek – je to poutavé a zábavné! V angličtině.
Cisco NetAcad: Výukový program k získání IT dovedností pro uplatnění v zaměstnání. Pro telecentra nabízí kurzy Get Connected Course (základní), IT essentials (IT technici) a Internet of Things (Internet věcí – nejsou vyžadovány předchozí speciální znalosti). V angličtině.
Microsoft YouthSpark Hub: Webový portál s řadou nástrojů pro mladé lidi, kteří chtějí získat nové dovednosti, připravit se k povolání, nastartovat svůj vlastní byznys a zjistit jaké programy pro mládež nabízí Microsoft. V angličtině.
HP Life: HP LIFE e-Learning je zdarma přístupný online tréninkový program určený studentům a podnikatelům, k rozvoji jejich IT a podnikatelských dovedností. V angličtině.
Web podle nás (The Web We Want): Vícejazyčná pomůcka pro mládež informuje, jaká mají online práva, soukromí, testuje dovednosti, sdílí nápady a nabízí tipy a nástroje pro svět online. V češtině
Internetové knoflíky Internet Buttons: Webový nástroj k vytváření personalizovaných prvků a záložek pro web.
Multimediální akademie Telecenter (Telecentre Multimedia Academy): Přehled programů sedmi evropských Telecenter s jejich nabídkou mediální gramotnosti šité na míru dospělým na téma jak používat a tvořit média na bázi ICT, audiovizuální techniky a fotografií.
Safer Internet (Better internet for kids): Celoevropská síť národních osvětových center, které realizují propagační a vzdělávací kampaně o bezpečnějším užívání internetu. Hlavní událostí je každoroční Den bezpečnějšího internetu.
Bezpečně-online.cz. Webové stránky Národního centra bezpečnějšího internetu s metodikami a výukovými materiály o internetové bezpečnosti pro učitele, žáky a rodiče.
Na kampani Get Online Week 2017 spolupracujeme se sítí Informačních center mládeže (www.icm.cz), které přímo pracují s mladými lidmi a poskytují jim informace, rady a doporučení v oblasti studia a zaměstnanosti.
Kampaň Get Online Week podporuje také Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz) a program eTwinning.
Více informací o kampani najdete na stránkách Getonlineweek.cz. Pokud se chcete do kampaně zapojit nebo chcete kampaň podpořit, pak nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

Get Online Week 2017 – leták ke kampani 1.02 MB
Výsledky kampaně GOW 2016 

V roce 2016 oslovila kampaň na 122.000 Evropanů v 27 státech. Více jak polovina z nich (79.000) byli mladí lidé mezi kterými bylo 12.000 nezaměstnaných. Na celoevropské kampani spolupracoval rekordní počet  29 partnerů, kteří zorganizovali více než 5.100 různých aktivit propagujících kampaň.

Více o kampani Get Online Week se můžete také dozvědět zde.

 

Translation

Registrace odběru novinek probíhá na našem mateřském webu NCBI.CZ

Příští akce

Žádné události
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd