Programování v Česku žije nejen v soukromé, profesionální sféře. Díky Kulatému stolu, ale i dalším akcím v rámci evropské kampaně Code Week je více než jasné, že tento obor má v tuzemsku rozhodně budoucnost. Zároveň však naráží na překážky, které jeho ještě rychlejší rozvoj brzdí.

Na schůzi v NIMC, která se uskutečnila 16. října v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti, se debatovalo o všech možných aspektech vzdělávání v oboru informatiky a především IT. Účastníci se shodli, že základním problémem je neucelenost oboru. Jinými slovy roztříštěnost.

Na základních školách je nyní povinná 1 hodina informatiky týdně, ovšem v různých školách je vyučován různý obsah, neexistuje komplexní učebnice, pro výuku se používají rozdílné zdroje.

„Výsledkem je, že například ČVUT se potýká s potížemi sjednotit výukový program pro studenty prvního ročníku, protože někteří studenti přicházejí se znalostí objektového programování, Javy, apod., zatímco jiní zvládají pouze kancelářské aplikace," zmínil Jan Kubr z ČVUT.

Právě ČVUT byla jen jedna z řady organizací, která na Kulatý stůl Code Weeku vyslala své zástupce. Celkem měla dvouhodinová akce téměř 20 účastníků z celkem deseti institucí, které se programování a zdokonalování české společnosti v této oblasti věnují.

Úbytek profesionálů v Evropě

Je pozitivní, že je v Česku zájem o programování nejen v soukromého sektoru, v rámci kterého patříme mezi světovou špičku. Ve vyučování programování totiž v současnosti zaostáváme. Přitom není nač čekat. Právě tento obor se bude v následujících letech potýkat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků

V Evropě totiž dochází k úbytku profesionálů pohybujících se v tomto odvětví. Podle průzkumů jich bude například již v roce 2015 chybět okolo devíti set tisíc. To zároveň znamená, že tyto volné pozice budou příležitostí pro všechny, kdo hledají nové uplatnění.

Vzdělávání v tomto oboru však přitom naráží na řadu překážek. Například podle zjištění České školní inspekce patří učitelé informatiky k nejméně aprobovaným. To je s největší pravděpodobností dáno nejasností, co se má vlastně učit – na rozdíl od fyziky, matematiky, češtiny, apod. není didaktika předmětu jasně definovaná.

„Oblast IT je velmi dynamická – cílem školy by mělo být ukazovat tendence, směry vývoje a poskytovat, doporučovat zdroje, ze kterých se dají čerpat znalosti a dovednosti,“ řekl Petr Naske z Jednoty školských informatiků. 

Problematika provázání předmětů

Výuku programování je třeba propojit s ostatními obory, především s matematikou a fyzikou. Jedná se o průřezovou problematiku, kde základem je logické myšlení. Z tohoto pohledu je záhodno přistupovat k výuce s ohledem na věk žáků, začít je třeba už v mateřské škole, tj. ve věku, kdy se formují základy logického myšlení. 

Například v USA existuje dobrý přístup: „bring technology to school“ spočívající ve snaze provázat různé předměty, například matematiku, která řeší algoritmy s využitím oněch algoritmů v programování a výuce robotiky. Děti okamžitě vidí reálné výstupy, usnadňuje to chápání a zvyšuje jejich zájem o podobné aplikace.

Ve školách lze také pozorovat úbytek zájemců o počítačové kroužky, rodiče se domnívají, že i tak jsou děti na internetu příliš často. Otázkou je, nakolik zaměření kroužků odpovídá skutečným potřebám kvalifikované doplňkové výuky s cílem zaplnit neustále se rozšiřující poptávku trhu práce po IT odbornících a programátorech. Výchova IT specialistů patří do oblasti technických oborů, které nejsou tak populární, jako obory humanitní.

Rok 2015 – Rok technického vzdělávání

MŠMT vyhlásilo rok 2015 rokem technického vzdělávání. Je to jistě dobrá příležitost pro příští týden programování (Code Week) v ČR, který by měl být výsledkem celoroční práce, a proto by měl zahrnout více aktivit než letos, kdy je již z pohledu na mapku patrné, že v okolních zemích je kampaň podstatně nasycenější (VÍCE ZDE).

Aby k tomu došlo, je potřebné zodpovědět následující otázky:

1.       Programování – co je to? Co a jak programovat, aby to zaujalo děti? V jakých věkových kategoriích?
2.       Jaké podobné aktivity existují v ČR - příklady dobré praxe?
3.       Jak problém/kampaň  komunikovat? Přes školy/učitele? Jinak? Formální/neformální vzdělávání…
4.       Dostupné zajímavé zdroje – české/zahraniční?

---

Organizace, které se zúčastnily kulatého stolu:

Riverside School Praha
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Jednota školských informatiků
WebRangers
Microsoft MSP
Microsoft/TheNetw.org
Juniorinternet
ČVUT
Lingea
NCBI

Více informací o Code Week CZ naleznete na www.CodeWeek.cz a www.SaferInternet.cz.

Prohlédněte si prezentace, které zazněly v průběhu kulatéh stolu v rámci kampaně CodeWeek CZ:

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (CODEWEEK_excel.pdf)CODEWEEK_excel.pdf[Rozvoj algorytmického myšlení (nejen) prostřednictvím programu Excel]422 kB
Stáhnout tento soubor (CODEWEEK_JSI.pdf)CODEWEEK_JSI.pdf[Jak vnímá výuku programování na českých školách Jednota školských informatiků]471 kB

Translation

Registrace odběru novinek probíhá na našem mateřském webu NCBI.CZ

Videa

Kalendář

poslední měsíc červenec 2016 příští měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 26 1 2 3
week 27 4 5 6 7 8 9 10
week 28 11 12 13 14 15 16 17
week 29 18 19 20 21 22 23 24
week 30 25 26 27 28 29 30 31

Příští akce

Žádné události
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd