Programování v Česku žije nejen v soukromé, profesionální sféře. Díky Kulatému stolu, ale i dalším akcím v rámci evropské kampaně Code Week je více než jasné, že tento obor má v tuzemsku rozhodně budoucnost. Zároveň však naráží na překážky, které jeho ještě rychlejší rozvoj brzdí.

Na schůzi v NIMC, která se uskutečnila 16. října v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti, se debatovalo o všech možných aspektech vzdělávání v oboru informatiky a především IT. Účastníci se shodli, že základním problémem je neucelenost oboru. Jinými slovy roztříštěnost.

Na základních školách je nyní povinná 1 hodina informatiky týdně, ovšem v různých školách je vyučován různý obsah, neexistuje komplexní učebnice, pro výuku se používají rozdílné zdroje.

„Výsledkem je, že například ČVUT se potýká s potížemi sjednotit výukový program pro studenty prvního ročníku, protože někteří studenti přicházejí se znalostí objektového programování, Javy, apod., zatímco jiní zvládají pouze kancelářské aplikace," zmínil Jan Kubr z ČVUT.

Právě ČVUT byla jen jedna z řady organizací, která na Kulatý stůl Code Weeku vyslala své zástupce. Celkem měla dvouhodinová akce téměř 20 účastníků z celkem deseti institucí, které se programování a zdokonalování české společnosti v této oblasti věnují.

Úbytek profesionálů v Evropě

Je pozitivní, že je v Česku zájem o programování nejen v soukromého sektoru, v rámci kterého patříme mezi světovou špičku. Ve vyučování programování totiž v současnosti zaostáváme. Přitom není nač čekat. Právě tento obor se bude v následujících letech potýkat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků

V Evropě totiž dochází k úbytku profesionálů pohybujících se v tomto odvětví. Podle průzkumů jich bude například již v roce 2015 chybět okolo devíti set tisíc. To zároveň znamená, že tyto volné pozice budou příležitostí pro všechny, kdo hledají nové uplatnění.

Vzdělávání v tomto oboru však přitom naráží na řadu překážek. Například podle zjištění České školní inspekce patří učitelé informatiky k nejméně aprobovaným. To je s největší pravděpodobností dáno nejasností, co se má vlastně učit – na rozdíl od fyziky, matematiky, češtiny, apod. není didaktika předmětu jasně definovaná.

„Oblast IT je velmi dynamická – cílem školy by mělo být ukazovat tendence, směry vývoje a poskytovat, doporučovat zdroje, ze kterých se dají čerpat znalosti a dovednosti,“ řekl Petr Naske z Jednoty školských informatiků. 

Problematika provázání předmětů

Výuku programování je třeba propojit s ostatními obory, především s matematikou a fyzikou. Jedná se o průřezovou problematiku, kde základem je logické myšlení. Z tohoto pohledu je záhodno přistupovat k výuce s ohledem na věk žáků, začít je třeba už v mateřské škole, tj. ve věku, kdy se formují základy logického myšlení. 

Například v USA existuje dobrý přístup: „bring technology to school“ spočívající ve snaze provázat různé předměty, například matematiku, která řeší algoritmy s využitím oněch algoritmů v programování a výuce robotiky. Děti okamžitě vidí reálné výstupy, usnadňuje to chápání a zvyšuje jejich zájem o podobné aplikace.

Ve školách lze také pozorovat úbytek zájemců o počítačové kroužky, rodiče se domnívají, že i tak jsou děti na internetu příliš často. Otázkou je, nakolik zaměření kroužků odpovídá skutečným potřebám kvalifikované doplňkové výuky s cílem zaplnit neustále se rozšiřující poptávku trhu práce po IT odbornících a programátorech. Výchova IT specialistů patří do oblasti technických oborů, které nejsou tak populární, jako obory humanitní.

Rok 2015 – Rok technického vzdělávání

MŠMT vyhlásilo rok 2015 rokem technického vzdělávání. Je to jistě dobrá příležitost pro příští týden programování (Code Week) v ČR, který by měl být výsledkem celoroční práce, a proto by měl zahrnout více aktivit než letos, kdy je již z pohledu na mapku patrné, že v okolních zemích je kampaň podstatně nasycenější (VÍCE ZDE).

Aby k tomu došlo, je potřebné zodpovědět následující otázky:

1.       Programování – co je to? Co a jak programovat, aby to zaujalo děti? V jakých věkových kategoriích?
2.       Jaké podobné aktivity existují v ČR - příklady dobré praxe?
3.       Jak problém/kampaň  komunikovat? Přes školy/učitele? Jinak? Formální/neformální vzdělávání…
4.       Dostupné zajímavé zdroje – české/zahraniční?

---

Organizace, které se zúčastnily kulatého stolu:

Riverside School Praha
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Jednota školských informatiků
WebRangers
Microsoft MSP
Microsoft/TheNetw.org
Juniorinternet
ČVUT
Lingea
NCBI

Více informací o Code Week CZ naleznete na www.CodeWeek.cz a www.SaferInternet.cz.

Prohlédněte si prezentace, které zazněly v průběhu kulatéh stolu v rámci kampaně CodeWeek CZ:

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (CODEWEEK_excel.pdf)CODEWEEK_excel.pdf[Rozvoj algorytmického myšlení (nejen) prostřednictvím programu Excel]422 kB
Stáhnout tento soubor (CODEWEEK_JSI.pdf)CODEWEEK_JSI.pdf[Jak vnímá výuku programování na českých školách Jednota školských informatiků]471 kB

Translation

Registrace odběru novinek probíhá na našem mateřském webu NCBI.CZ

Příští akce

Žádné události
Our website is protected by DMC Firewall!