V pátek 11. dubna 2014 proběhla v pražském Národním informačním centru pro mládež beseda „Jak mohou mladí pomáhat a chránit (se) online… aneb projekty ICT bezpečnosti“. Hlavními tématy byly šikana, kyberšikana a bezpečnost na internetu. Představily se zde projekty a organizace Nenech sebou zametat, Národní centrum bezpečnějšího internetu (Safer Internet) a Komunikujeme, o.s., s projekty BeatBullying – Bojuj se šikanou! a IOR – Internet, nejdřív ochrana, pak radost.

Na besedě se sešlo téměř 20 posluchačů a diskutujících ve věku od 15 do 25 let, kteří se blíže seznámili s představovanými projekty a diskutovali o tom, jak v českých školách probíhá prevence kyberšikany a nebezpečného chování se na internetu.

Jak vyplynulo z diskuze, tématu bezpečnosti na internetu a ochraně soukromí je ve školách věnováno minimum pozornosti, ve většině zastoupených škol se těmto oblastem nevěnují vůbec (přítomni byli žáci jak státních, tak soukromých škol; jednalo se o střední školy různého zaměření, všechny se zakončením maturitní zkouškou). Dle názoru diskutujících se učitelé často neorientují v aktuálních trendech v oblasti používání internetu a pohybu na sociálních sítích, a tudíž možná nemají odvahu ani potřebné znalosti na to, aby o problematice bezpečnosti na sociálních sítích diskutovali se svými žáky. To ale účastníci besedy nevidí jako dostatečnou omluvu a důvod pro to, aby diskuze o bezpečnosti nebyla ve školním vzdělávacím plánu zahrnuta: „Ovládá nás to všechny. Učitel by se měl zeptat žáků, jaké jsou sociální sítě, a nechat se učit žáky,“ zaznělo z řad diskutujících, a ostatní souhlasili. Všichni přítomní se rovněž shodli na tom, že by se na školách nemělo učit o konkrétních sociálních sítích, jejichž popularita a některé funkce se rychle mění. Školy by měly dětem předávat obecné principy bezpečnosti na internetu a ochrany soukromí.

V závěru dne se k diskutujícím připojila Gabriella Cseh, manažerka Facebooku mj. pro střední a východní Evropu. Překvapivé bylo zjištění, že 50 % mladých uživatelů Facebooku (do 25 let) aktivně nastavuje soukromí a zabezpečenost svého facebookového profilu, zatímco starší uživatelé zabezpečení tolik úsilí nevěnují. To částečně nahrává názoru diskutujících, že zejména starší učitelé sociální sítě často neznají a příliš nerozumí jejich fungování.
Gabriella Cseh dále představila projekt zapojení Facebooku jako vzdělávacího nástroje do výuky na základních školách, a vysvětlila některé nejasnosti ve fungování Facebooku, které měli i samotní diskutující.

Páteční beseda ukázala, že mladí lidé mají zájem o ochranu vlastní bezpečnosti a soukromí na internetu. Školy však nejsou bohužel připraveny vést s dětmi diskuzi na toto téma, zejména kvůli omezené informovanosti učitelů a obtížnosti prosazení změn do zavedených vzdělávacích programů. Aktivity Safer Internetu mohou pomoci tuto situaci změnit, stejně tak jako projekty IOR, BeatBullying nebo Nenech sebou zametat, které pracují přímo s dětmi a učiteli v oblasti rozšiřování povědomí o problematice a sdílení příkladů dobré praxe.

Další informace o páteční besedě s Gabriellou Cseh se můžete dozvědět zde.

Translation

Registrace odběru novinek probíhá na našem mateřském webu NCBI.CZ

Příští akce

Žádné události
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd